sahar_bild

Start

inmatning

I den uppdaterade versionen av Politikerchecklistan.se kan du besvara frågor direkt på webben och spara en enkel rapport (pdf).  Rapporten kan fungera som ett underlag och visar hur det ser ut i kommunen/området/landstinget.


Tips: Utse en huvudansvarig

huvudansvarig

Det är en stor fördel att utse en huvudansvarig person om det är flera personer som besvarar frågor i samma rapport.


Vi hoppas att du ska få nytta av Politikerchecklistan i ditt arbete.